Hur man utför rituella tvagningen (Wudu)


1. Ha hjärtats avsikt att utföra Tvagningen (Wudu) och säg: ”Bismilla” (I Allahs Namn)

 


2- Tvätta dina händer och handleder 3 gånger.


3- Ta vatten i din höger hand. För vattnet in i din mun och skölj tre gånger i följd.

4- Ta vatten i din högra hand. För den i din näsa och sänd ut det igen tre gånger.


5- Tvätta ditt ansikte tre ånger i följd och se till att vattnet berör alla delar av ditt ansikte.


6- Tvätta din högra hand och arm upp till armbågen tre gånger i följd.


7- Tvätta din vänstra hand och arm upp till armbågen tre gånger i följd.

 


8- Ta vatten i din han och gnugga ditt huvud i en framåt - bakåt rörelse.


9- Gnugga dina öron, invändigt och utvändigt med tummar och pekfingrar.


10- Tvätta din högra fot och ankel tre gånger i följd.


11- Tvätta din vänstra fot och ankel tre gånger i följd.

'


Man vänder sig mot Mecka och läser:

(Ash hadu an la ilaha ilallah wa ash hadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ijaalni minal tawabin, wa ijaalni minal mutat tahirin.)


Nu har tvagningens alla moment avslutats.